Regulamin

Zasady zamawiania:

 • Serwis jjkawalerskie.pl, jjpanienskie.pl prezentuje propozycje pełnej organizacji wieczorów panieńskich i kawalerskich jak i również atrakcje na imprezy.
 • Prezentowane oferty są autorskie, stworzone przez nas i na potrzeby naszego serwisu, w związku z tym dostępne tylko przez naszą stronę internetową, jednakże mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 • W celu skorzystania z oferty należy kliknąć zamawiam i wypełnić formularz zamówienia. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i uzgodnieniu wszystkich szczegółów, określona zostanie wysokość opłaty rezerwacyjnej.
 • Zamówienia na imprezy mogą składać osoby, które ukończyły 18 lat.

 • Za organizację imprezy (rezerwację) serwis pobiera Wynagrodzenie w wysokości ustalonej w oparciu ceny prezentowane na stronie internetowej lub uzgodnione indywidualnie przez Strony. Wysokość wynagrodzenia zależy od rodzaju wybranej oferty, liczby uczestników oraz ewentualnych dodatkowych usług/opcji ustalonych przez Strony do czasu rozpoczęcia Imprezy.
 • Opłatę rezerwacyjną należy uiścić w terminie do 3 dni w formie przelewu bezpośrednio na konto Agencji lub dokonując szybkiej płatności przelewem lub kartą za pośrednictwem serwisu tpay.com. W chwili uiszczenia opłaty rezerwacyjnej dokonana zostaje rezerwacja na usługi na rzecz i w imieniu Zamawiającego.
 • Opłata rezerwacyjna to część Wynagrodzenia, które obejmuje ryczałt za czynności Agencji związane z organizacją i przygotowaniem Imprezy od dnia złożenia zamówienia. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Zamawiającego z Imprezy.
 • Płatność pozostałej części kwoty Zamówienia należy dokonać najpóźniej w gotówce na starcie Imprezy u osoby reprezentującej Agencję JeyJey. Zamawiający upoważnia Agencję do przekazania odpowiednich kwot podwykonawcom świadczącym usługi wyszczególnione w Zamówieniu.
 • Całkowita kwota do zapłaty za usługi może zostać poddana waloryzacji w oparciu o ostatni wskaźnik inflacji prezentowany przez GUS na dzień wykonania imprezy. Agencja poinformuje klienta o aktualnej kwocie do zapłaty nie później niż 24 godziny przed planowaną imprezą.
 • Całkowita kwota za usługę może wzrosnąć także ze względu na koszty paliw – Agencja poinformuje klienta najpóźniej na 7 dni przed imprezą o wzroście ceny.
 • Jeżeli rezygnacja Zamawiającego z usługi nastąpi w okresie krótszym niż na tydzień przed imprezą należy pokryć całkowite koszty poniesione przez Agencję w związku z organizacją i przygotowaniem Imprezy oraz zapłacić odstępne w wysokości 3% całkowitej wartości Zamówienia.

 • W przypadku niepojawienia się na imprezie lub udziału w Imprezie mniejszej liczby gości niż objęta Zamówieniem (z uwzględnieniem późniejszych zmian) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 100% umówionej kwoty za Zamówienie.
 • W przypadku braku możliwości realizacji usługi z przyczyn niezależnych od Agencji (np. awaria u podwykonawcy), zostanie zaoferowana alternatywna usługa o podobnych parametrach lub zwrot opłaty rezerwacyjnej.
 • Agencja sobie zastrzega w sytuacjach losowych, niezależnych od Agencji możliwość zamiany tancerki/tancerza na inna tancerkę/tancerza na podobnym poziomie tanecznym oraz wizualnym.